Hem

 Välkommen!

13100866_1103392816385425_3274298995404042684_n


Dom Grundpelare vi utgår ifrån är att

  • VI arbetar med att hålla en bra standard genom duktiga medarbetare och tillförlitliga verktyg, samt att använda bra material som skall svara för kundens krav.
  • Vi arbetar med miljöanpassning, då vi använder fullt utrustade bilar med mellan 4-5 personer som åker runt och utför jobb, på detta sätt kommer vi effektivt runt och spar på miljön.
  • Vi är uppdelade i olika ”Team” som är placerade mellan Göteborg, Karlstad och Stockholm som då fördelar arbete mellan områdena, samt har vi en byggavdelning i Göteborg som tar hand om nybyggen.

 

Uppförandekod

Vi arbetar med att kunna utföra projekt utan att förhindra kundflödet eller försäljning i butiken. Vi framför oss på ett hövligt sätt och kommunicerar med projektledare på ett professionellt vis och samarbetar med personalen i butiken för att skapa en trevlig tillvaro för alla. Därför utför vi arbete som kan ses för störande för omgivningen till lämpliga tider, demolering och högljudda arbete försöks hållas när butiken är stängd.
Uppsikt över verktyg ska hållas, elverktyg som inte används ska vara urkopplade eller avstängda, stegar får inte lämnas stående under raster eller vid frånvarande av arbetsplats. Noggrant spärras områden av som är under arbeten där kunder eller övrig personal inte kan vistas. Nolltolerans mot intag av droger och andra narkotika preparat.